شیدا احمدی کولایی متولد 1365، ساری، فارغ التحصیل دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. فعالیت ایشان در زمینه فیتوتراپی، پژوهش در خصوص اثرات درمانی و اجزای سازنده ی داروهای گیاهی، انجام تکنیک های آزمایشگاهی مرتبط با جداسازی اجزای طبیعی و تعیین مواد موثره، انجام تست های بیولوژیکی و ارزیابی و تفسیر داده‌های آزمایشگاهی است.

در حال حاضر وی سرپرست تیم علمی داروکده می‌باشد. به‌طور تخصصی در زمینه‌های مرتبط با با فرآورده های طبیعی و داروهای گیاهی فعالیت می‌کند.

سوابق حرفه‌ای:

 

سوابق تحصیلی:

عنوان پایان نامه: بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی اثرات بیولوژیک ریشه و اندام های هوایی گیاه Ferula aucheri (بیلهر)

 

عضویت در سازمان‌های حرفه‌ای:

جوایز و افتخارات:

 

مقالات و کنفرانس ها:

New ursane triterpenoids from Salvia urmiensis Bunge: absolute configuration and anti-proliferative activity

MM Farimani, MB Bahadori, SA Koulaei, P Salehi, SN Ebrahimi, ...

Fitoterapia 106, 1-6

2015

Compositions of essential oils and some biological properties of Stachys laxa Boiss. & Buhse and S. byzantina K. Koch

Fatemeh Kiashi, Abbas Hadjiakhoondi, Zahra Tofighi, Mahnaz Khanavi, Yousef Ajani, Sheyda Ahmadi Koulaei

Research Journal of Pharmacognosy 8 (2), 5-15

2021

Chemical composition and biological activity of Ferula aucheri essential oil

S Ahmadi Koulaei, A Hadjiakhoondi, MR Delnavazi, Z Tofighi, Y Ajani, ...

Research Journal of Pharmacognosy 7 (2), 21-31

2020

Free Radical Scavenging Principles of Salvia reuterana Boiss. Aerial Parts

Y Panahi, M Ghanei, A Hadjiakhoondi, S Ahmadi-Koulaei, MR Delnavazi

Iranian Journal of Pharmaceutical Research: IJPR 19 (2), 283

2020

Antimalarial Activities of (Z)-2-(Nitroheteroarylmethylene)-3 (2H)-Benzofuranone Derivatives: In Vitro and In Vivo Assessment and b-Hematin Formation Inhibition Activity

Latifeh Navidpour, Kelly Chibale, Somayeh Esmaeili, Azadeh Ghiaee, Narges Hadj-Esfandiari, Mahboubeh Irani, Sheyda Ahmadi Koulaei, Narguess Yassa

Antimicrobial Agents and Chemotherapy 65 (9)

2021

نویسنده را دنبال کنید:

LinkedIn

Google scholar

Researchgate.net

Semanticscholar